05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Etiket: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme - SPSS Veri Analizi - Tez Yazım Kılavuzuna Göre Düzenleme

KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, “Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 21-(1) ve 35-(1) maddesi gereğince, Sosyal Bilimler Enstitüsü‟ndeki lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler için, lisansüstü eğitim programlarında yaptırılan tezlerin yazımında yönlendirici olmak, aynı zamanda yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırma raporları ve seminer çalışmalarının yazımında standartlaştırmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. TEZ YAZIM…
Devamı

AİBÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne kayıtlı öğrenciler tarafından yazılacak olan tezlerin belirli standartlar çerçevesinde hazırlanmasını sağlamaktır. Bu standartlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü standartlarıdır ve tüm Enstitü Anabilim Dalları ve Programlarında aynı şekilde uygulanır. Bu kılavuza uyulmadan hazırlanan metinler Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilmez. Tez yazım kılavuzunda belirtilmeyen her…
Devamı

Ara