AİBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezlerinin yazımında ortak değerleri sağlamaktır. Tez yazmakta olan öğrencilerin bu kılavuzu dikkatlice okumaları, daha önce kabul edilmiş tezleri örnek almamaları, tez yazım şablonunu kullanmaları, intihal, telif ve patent hakları konusunda dikkatli olmaları, kısa cümleler kullanmaları,…
Devamı