AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzunun Amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Kayıtlı Öğrenciler Tarafından Yazılacak Olan Tezlerin Belirli Standartlar Çerçevesinde Hazırlanmasını Sağlamaktır. Bu Standartlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Standartlarıdır ve Tüm Enstitü Anabilim Dalları ve Programlarında Aynı Şekilde Uygulanır. Bu kılavuza Uyulmadan Hazırlanan Metinler Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarafından kabul edilmez. Tez yazım Kılavuzunda Belirtilmeyen Kılavuzunda…
Devamı