AİBÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne kayıtlı öğrenciler tarafından yazılacak olan tezlerin belirli standartlar çerçevesinde hazırlanmasını sağlamaktır. Bu standartlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü standartlarıdır ve tüm Enstitü Anabilim Dalları ve Programlarında aynı şekilde uygulanır. Bu kılavuza uyulmadan hazırlanan metinler Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilmez. Tez yazım kılavuzunda belirtilmeyen her…
Devamı