Başkent Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü dönem projeleri, yüksek lisans ve doktora tezlerinin biçim, içerik, usül ve esaslarında kullanılacak standartların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.