BTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bursa Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilecek yüksek lisans ve doktora tezleri ve tezsiz yüksek lisans dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Bu tez/dönem projesi yazım kılavuzu Bursa Teknik Üniversitesin’de yazılacak tezlerin/dönem projelerinin biçimini düzenler, tez/dönem projesi yazımı için örnek ya da şablon değildir. Bu kılavuza göre Türkçe hazırlanmış tez/dönem projesi…
Devamı