ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programındaki adayların hazırlayacakları tezlerle ilgili uyulması gereken esasları düzenlemektir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitim-Öğretim gören Yüksek Lisans ve Doktora programındaki tez hazırlayacak adayların bu kılavuzda belirtilen standartlara uymaları zorunludur. GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Bu bölümde tez yazımında…
Devamı