Ufuk Üniversitesi Tez Düzenleme

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, enstitüde hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırma ve tez önerilerinin yazımında birliği sağlamak, çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek, yönlendirici ve öğretici amacını ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tez Yazımı ile İlgili Teknik Kurallar:…
Devamı