05326745495
bilgi@tezimiduzenle.com

Kaynak Araştırma

Tez Düzenleme - SPSS Veri Analizi - Tez Yazım Kılavuzuna Göre Düzenleme

Günümüzde yaşanılan bilgi çağında birçok bilgi/veri oluşturularak paylaşılmaktadır. Veriler araştırmacının aramış olduğu nitelikte olması için, büyük ölçekli olarak elde edilen teknik ve yöntemle ilgilidir. Bu  yüzden araştırmacının, yapmış olduğu çalışmada kullanması gereken teknikleri ve yöntemleri bilmesi, araştırmayı gerçekleştirmeden önce belirlemesi gerekmektedir. TDK sözlüğüne göre yöntem , “Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol, metot” olarak tanımlanır. Osmanlıcada karşılığı “usûl”dür. “Bilimsel gerçekliğe nasıl ulaşılır?” sorusuna verdiğimiz cevap bizi yönteme götürür. Her bilimin kendine özgü yöntemleri olabilir. Yöntem aynı zamanda araştırmanın amacı ile de ilgilidir. Her araştırmada geçerli ve uygun tek bir yöntemden söz edilemez. Uygulanacak yöntem araştırmanın konusu ve amacına göre değişebilir. Unutulmamalıdır ki araştırmanın güvenilirliği kullanılan yöntem/yöntemlerin doğruluğuna bağlıdır. Bununla beraber, yöntem/yöntemlere uygun olan tekniklerin de kullanılması gerekir. Araştırmanın amaçları şunlar olabilir:

• Bir problemin çözümlenmesi
• Bir durumun tespiti
• Yeni bir yöntem geliştirmek
• Bir konu ile ilgili literatürü taraması yapmak
• Bir hipotezin ispatına yönelik veri toplamak

Bu amaçlara göre farklı yöntem/yöntemler kullanılabilir.

Bilimsel çalışmalarda genel olarak iki araştırma yöntemi kullanılır: Tümevarım ve Tümdengelim. Bazen bu iki yöntem birleştirilerek de kullanılmaktadır. Ayrıca, iki benzer olay arasında kıyaslama yapılarak birisi hakkında ulaşılan yargıya diğeri için de ulaşmak olarak ifade edilebilecek “Analoji” de, uygulanan yöntemlerden biridir. Bu yöntemler aynı zamanda bir akıl yürütme biçimleridir. Aşağıda söz konusu yöntemlerle ilgili kısa bir bilgi verilmiştir. 

Araştırmada kullanılacak teknik veya teknikler, araştırmacının bilgi toplamak için kullandığı özel araçlardır. Bilimsel çalışmalarda kullanılacak yöntem ve tekniklerin, amaç, plan ve hedeflere uygun, verilerin yeterli ve doğru olarak elde edilmesini olanaklı kılması gerekir. Unutulmamalıdır ki her yol bizi amacımıza ulaştırmaz. Bilimsel araştırmalarda yöntem ve tekniklerin tek başına kullanılması da yeterli olmaz. Örneğin sadece anket tekniği ile elde edilen veriler yanında, literatür taraması ve bazı istatistiklerden faydalanmak da gerekebilir. Bu nedenle bilimsel araştırmalarda farklı veri toplama teknikleri yanında, bazen tümdengelim, bazen tümevarım bazen de her ikisini birden kullanmak gerekebilir.

Tez düzenleme merkezi olarak değerli araştırmacılarımıza, konusuna uygun yöntem, teknik ve kaynak bulma hizmeti vermekteyiz. Kaynak araştırması, yöntem belirleme, ölçek bulma, Tez düzenleme vb. tüm konularda hizmet vermekteyiz. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara