Toros Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Bu yazım kılavuzunun amacı, “Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programlarda hazırlanan “Rapor”, “Seminer Raporu”, “Dönem Projesi”, “Yüksek Lisans Tezi” ve “Doktora Tezi” ile ilgili esasları düzenlemektir.  Her öğrenci, yazdığı tezin/seminerin/dönem projesinin, bu yazım kılavuzunda belirtilen standart ve kurallara uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür. Danışman tezin/seminerin/dönem projesinin bu kılavuzda belirtilen…
Devamı