AKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri, bilimsel yazım kuralları, Türkçe yazım kuralları, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin son olanakları ile birlikte bu teknolojilerin getirdiği yeni yükümlülükleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlk hazırlanan “Tez Yazım Kılavuzu” tekrar gözden geçirilerek günümüze uyarlanmıştır. Tez yazım kılavuzunun amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yürütülen lisansüstü eğitimde…
Devamı