Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Programları’na devam eden öğrencilerin sunacakları tezlerin bilimsel yazılı sunum standartlarına uygunluklarını sağlamaktır. Amaç, yazılacak lisansüstü tezlerinin içeriğinin genel çerçevesini düzenlemek ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarını standart bir metin haline getirmelerine yol gösterici olmaktır. Yüksek Lisans tezi hazırlayan öğrenciler bu kılavuz içinde belirtilen kurallara uymak zorundadır, gerek duyulduğunda tezini editörün…
Devamı